Fastighetsjurist anlitades i Stockholm

Som hyresvärd är det viktigt att se till att hyrorna är beräknade på rätt sätt. Har man inte kunskap i prissättning kan en fastighetsjurist i Stockholm anlitas.

Anders hade en hel del att lära som nybliven ägare till en hyresfastighet och därmed även hyresvärd. Redan vid köpet hade han bestämt sig för att vara en bra hyresvärd som var väl insatt i allt som hade med fastigheten att göra. En av dessa saker var hyrorna och hyressättningen. Något som han definitivt behövde hjälp med.

För att allt skulle gå rätt till bestämde han sig för att kontakta en fastighetsjurist. Denne skulle kunna hjälpa honom med allt inom hyresrätt som exempelvis hyressättning. Efter att ha hört av sig till flera advokatfirmor hittade han en som han genast tyckte om. Personkemin var perfekt vilket var viktigt för honom.

Fastighetsjurist i Stockholm satte priset

Efter att Anders och fastighetsjuristen från Stockholm hade haft ett möte började Anders jobba. Han skulle ta fram den information som juristen ville ha för att kunna beräkna rätt hyror för de olika lägenheterna. Det var en nyttig uppgift som fick Anders att ta till sig mer och lära sig om fastigheten.

Kort tid därpå var det dags att annonsera ut att det fanns lediga lägenheter. Det var pirrigt men han var nöjd med de renoveringar han gjort i huset. Genom att använda sig av fastighetsjuridik hade han tagit fram bra hyror för hyresgästerna. Det skulle även ge inkomst och pengar till framtida investeringar i huset. Att ta hjälp hade definitivt lönat sig.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Aktieägaravtal – lös problem innan de inträffar

Om du äger ett företag tillsammans med andra, kan du riskera att få framtida problem. Ta hjälp av en expert på bolagsrätt och upprätta ett aktieägaravtal.

Du har utvecklat en produkt och affärsidé och du tänker starta ett eget bolag. Du ser en världsmarknad ligga och vänta framför dig, men du har ett aber. Du har inga likvida medel och du vill helst inte gå i borgen för banklån och inte heller pantsätta din egen villa.

Via goda vänner kommer du i kontakt med några personer som har gott om pengar. Du beskriver dina idéer och de förklarar sig intresserade av att satsa på ditt projekt. De beskriver sig som affärsänglar, men du blir snart varse att de inte bedriver någon välgörenhet.

Aktieägaravtal – reglerade villkor

En innovatör blir lätt förblindad av sina egna idéer. Förmenta välgörare i form av affärsänglar känner igen sådant. Ett projekt kräver oftast mycket mer kapital än vad en innovatör kan föreställa sig. För en investerare med gott om kapital är det lätt att föreslå en nyemission i ett sådant läge. Den innovatör som saknar kapital får gärna jobba, men ägarandelen kommer att krympa.

Ett aktieägaravtal är till för att reglera villkor. Och inte minst viktigt är det, om ägarna har olika bakgrund och funktion i ett bolag. En kapitalsvag ägare kan skyddas på olika sätt. Exempelvis kan aktieägaravtalet innehålla villkor som gör att framtida emissioner ska göras med aktier med olika röstvärde. Därigenom finns förutsättningar för innovatören att behålla maktbalansen i företaget.

Mer info kring aktieägaravtal kan du läsa här: aktieägaravtal.net

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Misshandel – ett vanligt brott

Ett av de vanligare brotten i Sverige vad gäller brottmål handlar om en misshandel. Det sker årligen ungefär 80.000 anmälningar av detta brott i Sverige. Dessutom finns ett enormt mörkertal då många av misshandlar sker inom det egna hemmet och bakom stängda dörrar där exempelvis en man slår sin fru.

Dessa anmäls sällan, men att de förekommer råder det tyvärr inga tvivel om. Anledningen till att en sådan misshandel sällan anmäls ligger dels i sakens natur – man kan älska personen trots att han slår, man kanske har barn ihop och man kan intala sig själv att man själv bär skulden.

Dessutom så handlar det ofta om att ord står mot ord och att det, helt enkelt, kan bli svårt att bevisa att man blivit utsatt för en misshandel. Sker en sådan på en öppen och allmän plats så finns det ofta vittnen – sker den i hemmet så är det sällan någon som ser. Rådet i det sammanhanget är att man ser till att dokumentera skadorna: det går att få en gärningsman dömd även om det saknas vittnen.

Är du misstänkt för misshandel?

Det finns skillnader mellan en misshandel och en misshandel också. De 80.000 anmälningar som sker skiljer sig åt. En misshandel kan vara ringa och handla om en knuff eller ett måttat slag – men den kan även bedömas som grov och då kan man också riskera att hamna i fängelse i som minst 1 år och som mest 6 år. Är rubriceringen grov misshandel så har det handlar om en hänsynslöshet och en råhet som åsamkat allvarliga skador.

Om du exempelvis skulle hamna i handgemäng med en person ute i vimlet och bli misstänkt för misshandel – hur skulle du gå tillväga då? Frågan är retorisk, men ändå intressant och relevant sett till att dessa situationer de facto kan uppstå även om man inte aktivt söker dem. Ord kan sägas, en knuff kan förvandlas till en knytnäve i retur och någon kanske slår din kompis eller förolämpar din flickvän. Ibland brinner det till, vilket inte är en ursäkt utan en förklaring.

Välj offentlig försvarare

Rådet är att du tar hjälp. Om din misshandel kan innebära att du riskerar fängelse så har du rätt till en offentlig försvarare. Du har också rätt att välja vilken advokat du vill i det sammanhanget. Och, det är ett val att ta på allvar. Skillnaden mellan en skicklig advokat som offentlig försvarare och en sämre sådan kan vara fängelse eller att bli frikänd.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Arbetstillstånd för arbetskraft utanför EU

Den som är medborgare i ett land utanför EU-området kan inte utan vidare börja arbete i Sverige. En sådan person måste först skaffa sig ett arbetstillstånd.

Du ansvarar för ett företag som bedriver forskning. Företaget söker personer med erfarenhet och spetskompetens inom ett specifikt område. Men sådana personer finns av någon anledning inte att rekrytera i Sverige. Du annonserar ut platsen i en internationell tidskrift som läses av den typ av forskare som du söker.

Du får in flera sökande till platsen. Efter ett antal intervjuer med olika kandidater bestämmer du dig för en sökande som är medborgare i ett asiatiskt land. Problemet är att du och den sökande måste starta en process för att söka arbetstillstånd i Sverige.

Arbetstillstånd – hjälp av experter

Att söka arbetstillstånd kräver expertkunnande. Du tar därför kontakt med en juridisk byrå som specialiserat sig på att bistå med att söka arbetstillstånd. Byråns jurister kan allt om migrationsrätt och har dessutom snabbspår till Migrationsverket. Men du får initiera processen med en ansökan som sedan skickas till din tilltänkta arbetstagare.

Den som söker arbetstillstånd måste fylla i ett stort antal uppgifter. Ansökan måste översättas till engelska eller till svenska. Den juridiska byrån granskar de uppgifter som skall bifogas till ansökan. Platsannonsen måste ha utformats korrekt och villkoren för anställningen måste överensstämma med svenska kollektivavtal. Den sökande måste kunna visa att han eller hon kan försörja sig på den lön som erbjuds. När ansökan är klar skickas den till Migrationsverket. Eventuella frågor eller begäran om kompletteringar handläggs av den juridiska byrån.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Privatdetektiv Stockholm – smakfull diskretion och klara svar

Har du en misstanke som känns lite för futtig för att belasta polisen med eller där det inte sker något brott i laglig mening? Att vara exempelvis otrogen är moraliskt förkastligt, men det är ingenting som bryter mot lagen. Tyvärr ser man att otrohet är vanligt förekommande och lika ofta så ser man också att en direkt konfrontation kan leda till fruktansvärda bråk och anklagelser som svartsjuka.

Det som krävs är bevis och genom att anlita en privatdetektiv i Stockholm så kan du skaffa exakt sådana och få klarhet i kring huruvida din partner har en affär – eller om dina misstankar är grundlösa.

Otrohetsaffärer och misstankar om sådana är lite av bread & butter för en privatdetektiv i Stockholm som dagligen tar sig an fall som rör just detta område. Detta gör också att det finns tydliga värden i att anlita en privatdetektiv i Stockholm som baserat på vana, erfarenhet och kunskap effektivt kan röja frågetecken och ge dig som beställare tydliga besked. Det kan räcka med lite klassisk övervakning för att se om din partners plötsliga vilja i att arbeta övertid är synonymt med att hen träffar en annan eller om de jobbresor som sker verkligen äger rum.

Du ges klarhet efter någon vecka

En privatdetektiv arbetar effektivt och gör detta på ett diskret sätt som gör att ingenting kan spåras tillbaka till dig. Du får, helt enkelt, tydliga svar på de frågor och misstankar som gnager inom dig. Har du fel så är det inte värre än så – har du däremot rätt så kan du fatta vidare beslut om er gemensamma framtid ska fortsätta eller om du ska vidare ensam.

De bevis som läggs fram kan även användas i samband med en skilsmässa och om en tvist i samband med en sådan tar vid – och då i syfte att visa att det finns ett klandervärt beteende från din partners sida som grund till varför ni ska gå skilda vägar. En privatdetektiv i Stockholm är ett lite bortglömt yrke – men som gör en enorm skillnad i det fördolda.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Dolda fel i hus kan orsaka mycket skada

Det är alltid köparen som ska undersöka husets skick inför ett köp. Men i många fall förekommer dolda fel när det gäller hus. De upptäcks sällan innan köpet.

Att upptäcka alla dolda fel som kan förekomma i ett hus är det knappast någon som gör. Men du ska ändå alltid undersöka det hus du tänker köpa. Då anlitar du en besiktningsman som går igenom huset och gör anteckningar om vad som behöver göras för att huset ska må bra.

En del av de dolda felen kan visa sig flera år senare. Kanske tänker du göra om ett badrum eller på vinden. Fixa i ordning källaren och göra ett litet spa där nere som alla kan njuta av. Ja, det finns många saker du kan vilja göra med ditt nya hus. Det är då du upptäcker att något är fel …

Försäkra dig mot dolda fel i ditt nya hus

Det fina i kråksången är att du kan försäkra dig mot dolda fel i hus. Då går din försäkring in och täcker upp när skadan upptäcks. Det är också möjligt att säljaren får bekosta dolda fel. Upp till tio år efter köpet gått igenom kan de dolda felen behöva bekostas av säljaren.

Det händer att säljaren friskriver sig från dolda fel i huset som säljs. I det fallet får du som köpare själv bekosta eventuella skador som ska repareras. Tack och lov är det inte alla hus som har dolda fel och du kan komma långt med att åtgärda det som besiktningsmannen hittade.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ansöka om arbetstillstånd

Om du är företagare och vill anställa en person som kommer från utanför EU, bör du anlita advokathjälp. Då slipper du krångel med att söka arbetstillstånd.

Du är företagare och har utannonserat en ledig befattning efter alla konstens regler. Facket har granskat ärendet och du har funnit en lämplig kandidat till jobbet. Du beslutar att anställa personen, som dock kommer från ett land utanför EU. Du är klar över att den du vill anställa behöver ha arbetstillstånd.

Det är din uppgift att påbörja ansökan. Det innebär att du eller någon annan i din organisation måste fylla i en rad papper. Du måste också få flera dokument från personen du anställt. De uppgifterna finns vare sig på engelska eller svenska. Du bestämmer dig för att söka hjälp från en advokatbyrå.

Arbetstillstånd med advokathjälp

En advokatbyrå som specialiserat sig på migrationsärenden kan naturligtvis allt om migrationsrätt. Att ansöka om arbetstillstånd är en grannlaga uppgift. Alla handlingar som skall bifogas ansökan skall vara översatta till svenska eller engelska av godkänd översättare. En advokatbyrå som kan migrationsärenden, har tillgång till översättare inom ett otal språkområden.

En advokat, som är certifierad av Migrationsverket, har goda förutsättningar att få positiva besked om arbetstillstånd. Advokaten är väl förtrogen med de regler som gäller för olika yrkeskategorier. Byrån vet exakt vilka handlingar som behövs, och givetvis kan de via sina översättare kommunicera med den person som söker arbetstillstånd. Processen med att upprätta ansökan kan ta något olika tid från fall till fall. När ansökan är inlämnad fattar Migrationsverket ett beslut inom tio dagar.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vårdnadstvist kan vara en tråkig procedur

Vårdnadstvist är aldrig någon situation som bidrar till glädje. Det är ju som namnet låter påskina en tvist där flera parter är oense om hur saker ska lösas.

För att du ska klara av allt som det innebär att vara inblandad i en vårdnadstvist behöver du en erfaren jurist eller advokat vid din sida. Det första du gör är att anlita en sådan så du inte behöver gå in i den här smått ovana situationen utan att veta vad du ska säga eller hur du ska bete dig.

Att sitta inför tingsrätten kan vara en omvälvande upplevelse. Att vara där för att du kämpar om att få vårdnaden om ditt barn kan vara riktigt uppslitande. I en sådan situation kan det vara svårt att vara konkret och uttala sig på ett sätt som är till din fördel på ett rent juridiskt sätt.

Vårdnadstvist för ensam eller gemensam vårdnad

Det är vanligt att man beslutar om att föräldrar eller partners ska ha en gemensam vårdnad. Man gör allt som är möjligt för att det lilla barnet eller ungdomen ska ha det bra i samband med att den här situationen uppstått. Om den ena parten inte är kapabel att sköta om ett barn blir det istället ensam vårdnad.

Det finns tillfällen då ingen av föräldrarna eller vårdnadshavarna är kapabel att ta hand om ett barn och då blir det sociala som får ta över. Man letar då upp en fosterfamilj som kan fungera tills allt löst sig. Men så långt det är möjligt ska barnet bo kvar hos åtminstone en av föräldrarna.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Familjerätt i Stockholm ser till barnens bästa

I varje separation med barn involverade behöver man ta hänsyn till barnens bästa. Anlita en jurist som är duktig på lösa tvister i familjerätt i Stockholm.

Sucken kom från djupet av Jonas inre. När barnen Irma och Ivar kom var de en lycklig liten familj och Jonas och Linda tyckte och tänkte verkligen på samma sätt om allt. Från barnuppfostran, kärlekslivet och allt annat. Han trodde det var kärleken för alltid han träffat när han träffade Linda första gången.

Ibland vill livet annorlunda, tänkte han. Nu satt han här i sin ekande tomma lägenhet själv. Det var mammavecka så barnen var inte hemma. Han saknade dem riktigt mycket. Dessutom bråkade han och Linda om barnen och allt som hade med dem att göra.

Familjerätt för klara regler

Det var allt från kläder han skickade med dem som aldrig kom tillbaka till att hon ville flytta hem igen. Aldrig i livet att han ville ha sina barn så långt bort. De som lovat att alltid vara sams och se till barnens bästa. När det kom till kritan var det inte så, att försöka enas med samarbetssamtal hade inte funkat alls.

Nu hade de anlitat jurister för att lösa schismen. Att hitta en specialist på familjerätt i Stockholm var nödvändigt. Jonas ville bara försöka se till barnens bästa. I en framtid där barnen har två föräldrar som kan samarbeta när det gäller tills de är 18 år. Förhoppningsvis löser sig allt inom kort, men till dess var det bara att försöka vara positiv inför barnen. Kom i kontakt med en juristfirma här: familjerättstockholm.com

Våldtäkt i Göteborg – en sann mardröm

Den hemska känslan av att vara förföljd av en potentiell förövare trumfas bara av det faktiska övergreppet. En våldtäkt i Göteborg kan drabba vem som helst.

Du har känt dig förföljd ända sedan du gick av bussen efter en sen kväll i Göteborgs centrum. En man har gått bakom dig i samma riktning de senaste tre minuterna. Du ökar stegen, men avståndet ökar inte till mannen bakom dig. Vilket betyder att han ökar stegen i samma takt som du. Det känns snarare som att han kommer ännu närmare. Du går över vägen och byter sida. Han gör likadant. Paniken stegrar. Det är drygt en kilometer kvar innan du är hemma. Det är mörkt och ni är ensamma på gatan. Du hinner få massa tankar i huvudet, men innan du hinner tänka någonting mer står mannen precis bakom dig. Han lägger handen över munnen på dig och drar dig in i gränden, det enda som är mörkare än själva natten.

Smärtan när en våldtäkt är ett faktum

Mardrömmen är på väg att bli sann. Mannen lägger sig över dig med sin tyngd. Du får svårt att andas. Han håller fortfarande ena handen över din mun och sätter sig med knäna på dina armar. Med sin andra hand öppnar han dina byxor och drar ner trosorna. Inom ett par sekunder känner du smärtan av hur han tränger in i dig. Det är nu en fullbordad våldtäkt. Det finns ingen återvändo. Det är bara panik, smärta och mörker i och runtomkring din kropp.

Publicerat den
Kategoriserat som Våldtäkt