Komplicerade följder av separationer

Bodelning handlar om att dela upp tillgångar och tillhörigheter mellan ett par som separerat. Det kan också röra sig om fördelningen efter ett dödsfall. Inte sällan behövs det extern hjälp.

Att separera eller skiljas är i regel alltid känslomässigt komplicerat. Men det finns fler faktorer som kan göra processen ännu mer infekterad. Det handlar om hur ni ska dela upp era tillhörigheter efter att ni bestämt er för att ni inte ska leva tillsammans. En sådan uppdelning är en juridisk process och kallas för bodelning. Hur bodelningen ska gå till är direkt beroende av vilket slags arrangemang ni har levt tillsammans under. Det är nämligen skillnad om ni varit sambos eller om ni varit gifta. Uppdelningen mellan sambos är betydligt svårare. Då handlar det om tillhörigheterna har köpts innan ni flyttade ihop, om ni köpt dem tillsammans eller vem som anses behöva dem mest.

Vid händelse av dödsfall

För ett gift par som skiljer sig gäller i regel att man delar på hälften av tillgångarna, oavsett om du ägt mer eller mindre än din partner när ni ingick äktenskap. Dock går det att justera utgången av uppdelningen genom att äktenskapsförord som i så fall ska ha ingåtts innan ni gift er. Vid dödsfall och arv är det dessutom barn och släktingar som kommer in i bilden. Det kan vara oerhört komplicerat att reda ut vem som ska ha vad. Det är definitivt att rekommendera att ni tar hjälp av en juridiskt kunnig person som kan bringa klarhet i vem som ska ha vad. Läs vidare om bodelning på denna hemsida: svenskbodelning.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Umgänge, underhåll och boende för barnen

Att ständigt bråka och slåss för barnens framtid tar på krafterna. När den ena parten motsätter sig allt kan man behöva anlita ett juridiskt ombud för att få hjälp och råd för barnens bästa.

Att vara förälder med någon annan är inte det lättaste. Man har olika åsikter, tankar och barnuppfostran, gärna baserat på den egna barndomen och uppväxten. Vad händer när kärleken och förhållandet fallerar? Samt att föräldrasamarbetet för barnen inte fungerar som man önskar – vad gör man då? Det är lätt att bli uppgiven och bara anpassa sig. Lämna över vårdnaden på den andra föräldern, eller slåss med näbbar och klor för att få träffa sina barn ett par timmar?
Att som förälder ta ett steg tillbaka i en hätsk process och se vad som är bäst för barnen är inget enkelt kliv. Ibland kan man behöva ha en utomstående part för att få hjälp. Första steget är att kontakta familjerätten för att få till ett samarbetssamtal mellan föräldrarna. Många gånger räcker det och lägger en grund för framtiden.

Vårdnadstvist – den juridiska vägen

Det är dock inte alltid familjerätten räcker till, och då kan det bli fråga om en rättsprocess i domstolen. Den rättsprocessen kallas för vårdnadstvist. Ska man driva en vårdnadstvist kan man välja att anlita ett juridiskt ombud som hjälp. Dock får man betala den kostnaden själv. Ibland finns det även rättshjälp att hämta via exempelvis hemförsäkringen. Det som är bra att veta är att domstolen bara tar hänsyn till det bästa för barnen och deras mående. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvisterstockholm.se

Narkotikabrott och olika straffskalor

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige och döms man för grovt narkotikabrott kan det innebära fängelse i sju år. Men hur ser straffsatserna ut för de andra brotten?

I Sverige är det förbjudet enligt lagen att framställa, bearbeta, transportera, inneha, köpa och sälja narkotika. Det är också brottsligt att förmedla kontakter som kan leda till narkotikaaffärer, något som många tyvärr inte känner till. Ett mindre narkotikabrott, eller ringa som det heter på fackspråk, kan leda till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Hur hårt straffet blir beror också på om man tidigare har dömts för ett narkotikabrott. Döms man däremot till narkotikabrott av normalgraden får man fängelse i mellan sex månader och tre år. Anses brottet grovt döms man till fängelse i mellan två och sju år. Vid synnerliga grova narkotikabrott som exempelvis grov narkotikasmuggling blir straffet fängelse i mellan sex och tio år.

Viktigt att man begär en offentlig försvarare

Brukar man själv och innehar narkotika döms man oftast till böter då brottet anses som ringa. Men man kan även dömas till fängelse om man tidigare har dömts för ett narkotikabrott. Är man misstänkt för ett narkotikabrott är det därför viktigt att man med en gång begär en offentlig försvarare.

I de fall brottet man är misstänkt för kan ge mer än sex månaders fängelse brukar tingsrätten godkänna önskan, och det blir då staten som betalar för advokatkostnaden. Men har man en hemförsäkring brukar det ingå ett rättsskydd i den och då betalar försäkringsbolaget hela eller delar av advokatkostnaden. Läs vidare om narkotikabrott här: https://www.narkotikabrott.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Brott

Att lösa en svår situation

En skilsmässa kan vara en sorg eller en glädje men är alltid nödvändig för de vuxna parterna. Det svåraste brukar alla gånger vara då det finns gemensamma barn. Vårdnad är ett laddat ämne.

I en ideal värld skulle aldrig någon bli osams eller tvister uppstå. Den krassa verkligheten är tyvärr inte det minsta lik den ideala världen för det mesta. En separation medför nästan alltid att många känslor kommer upp till ytan och vädras, ibland ganska offentligt.

I allt detta finns det ofta barn som berörs. Många gånger lyckas vårdnadshavare hantera sina interna stridigheter så att barnen berörs minimalt, men inte alltid. Vuxna människor är inte alltid vuxna till sätt och till känslor. Ofta är detta ett övergående tillstånd men ibland kan det bli så illa att det är rimligt att överväga en vårdnadstvist.

Hur går en vårdnadstvist till?

En av parterna behöver ta kontakt med en advokat och det är också ett väldigt bra första steg. Att ventilera och få råd från någon professionell är en stor hjälp. Beslutar man att gå vidare ordnar ditt juridiska ombud så att korrekta handlingar upprättas och lämnas till tingsrätten.

En vårdnadstvist brukar innefatta en utredning gjord av socialnämnden. Det är också vanligt att man genomför intervjuer med människor i barnets närhet. Det är barnets bästa och barnets vilja som i första hand ska tas hänsyn till. Huvudregeln är att barnets bästa är delad vårdnad. Speciella omständigheter som kan motivera annat utfall bör dokumenteras noga redan innan rättegång. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: https://crescendolaw.se/