Arbetstillstånd för arbetskraft utanför EU

Den som är medborgare i ett land utanför EU-området kan inte utan vidare börja arbete i Sverige. En sådan person måste först skaffa sig ett arbetstillstånd.

Du ansvarar för ett företag som bedriver forskning. Företaget söker personer med erfarenhet och spetskompetens inom ett specifikt område. Men sådana personer finns av någon anledning inte att rekrytera i Sverige. Du annonserar ut platsen i en internationell tidskrift som läses av den typ av forskare som du söker.

Du får in flera sökande till platsen. Efter ett antal intervjuer med olika kandidater bestämmer du dig för en sökande som är medborgare i ett asiatiskt land. Problemet är att du och den sökande måste starta en process för att söka arbetstillstånd i Sverige.

Arbetstillstånd – hjälp av experter

Att söka arbetstillstånd kräver expertkunnande. Du tar därför kontakt med en juridisk byrå som specialiserat sig på att bistå med att söka arbetstillstånd. Byråns jurister kan allt om migrationsrätt och har dessutom snabbspår till Migrationsverket. Men du får initiera processen med en ansökan som sedan skickas till din tilltänkta arbetstagare.

Den som söker arbetstillstånd måste fylla i ett stort antal uppgifter. Ansökan måste översättas till engelska eller till svenska. Den juridiska byrån granskar de uppgifter som skall bifogas till ansökan. Platsannonsen måste ha utformats korrekt och villkoren för anställningen måste överensstämma med svenska kollektivavtal. Den sökande måste kunna visa att han eller hon kan försörja sig på den lön som erbjuds. När ansökan är klar skickas den till Migrationsverket. Eventuella frågor eller begäran om kompletteringar handläggs av den juridiska byrån.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik