Aktieägaravtal – lös problem innan de inträffar

Om du äger ett företag tillsammans med andra, kan du riskera att få framtida problem. Ta hjälp av en expert på bolagsrätt och upprätta ett aktieägaravtal.

Du har utvecklat en produkt och affärsidé och du tänker starta ett eget bolag. Du ser en världsmarknad ligga och vänta framför dig, men du har ett aber. Du har inga likvida medel och du vill helst inte gå i borgen för banklån och inte heller pantsätta din egen villa.

Via goda vänner kommer du i kontakt med några personer som har gott om pengar. Du beskriver dina idéer och de förklarar sig intresserade av att satsa på ditt projekt. De beskriver sig som affärsänglar, men du blir snart varse att de inte bedriver någon välgörenhet.

Aktieägaravtal – reglerade villkor

En innovatör blir lätt förblindad av sina egna idéer. Förmenta välgörare i form av affärsänglar känner igen sådant. Ett projekt kräver oftast mycket mer kapital än vad en innovatör kan föreställa sig. För en investerare med gott om kapital är det lätt att föreslå en nyemission i ett sådant läge. Den innovatör som saknar kapital får gärna jobba, men ägarandelen kommer att krympa.

Ett aktieägaravtal är till för att reglera villkor. Och inte minst viktigt är det, om ägarna har olika bakgrund och funktion i ett bolag. En kapitalsvag ägare kan skyddas på olika sätt. Exempelvis kan aktieägaravtalet innehålla villkor som gör att framtida emissioner ska göras med aktier med olika röstvärde. Därigenom finns förutsättningar för innovatören att behålla maktbalansen i företaget.

Mer info kring aktieägaravtal kan du läsa här: aktieägaravtal.net

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Misshandel – ett vanligt brott

Ett av de vanligare brotten i Sverige vad gäller brottmål handlar om en misshandel. Det sker årligen ungefär 80.000 anmälningar av detta brott i Sverige. Dessutom finns ett enormt mörkertal då många av misshandlar sker inom det egna hemmet och bakom stängda dörrar där exempelvis en man slår sin fru.

Dessa anmäls sällan, men att de förekommer råder det tyvärr inga tvivel om. Anledningen till att en sådan misshandel sällan anmäls ligger dels i sakens natur – man kan älska personen trots att han slår, man kanske har barn ihop och man kan intala sig själv att man själv bär skulden.

Dessutom så handlar det ofta om att ord står mot ord och att det, helt enkelt, kan bli svårt att bevisa att man blivit utsatt för en misshandel. Sker en sådan på en öppen och allmän plats så finns det ofta vittnen – sker den i hemmet så är det sällan någon som ser. Rådet i det sammanhanget är att man ser till att dokumentera skadorna: det går att få en gärningsman dömd även om det saknas vittnen.

Är du misstänkt för misshandel?

Det finns skillnader mellan en misshandel och en misshandel också. De 80.000 anmälningar som sker skiljer sig åt. En misshandel kan vara ringa och handla om en knuff eller ett måttat slag – men den kan även bedömas som grov och då kan man också riskera att hamna i fängelse i som minst 1 år och som mest 6 år. Är rubriceringen grov misshandel så har det handlar om en hänsynslöshet och en råhet som åsamkat allvarliga skador.

Om du exempelvis skulle hamna i handgemäng med en person ute i vimlet och bli misstänkt för misshandel – hur skulle du gå tillväga då? Frågan är retorisk, men ändå intressant och relevant sett till att dessa situationer de facto kan uppstå även om man inte aktivt söker dem. Ord kan sägas, en knuff kan förvandlas till en knytnäve i retur och någon kanske slår din kompis eller förolämpar din flickvän. Ibland brinner det till, vilket inte är en ursäkt utan en förklaring.

Välj offentlig försvarare

Rådet är att du tar hjälp. Om din misshandel kan innebära att du riskerar fängelse så har du rätt till en offentlig försvarare. Du har också rätt att välja vilken advokat du vill i det sammanhanget. Och, det är ett val att ta på allvar. Skillnaden mellan en skicklig advokat som offentlig försvarare och en sämre sådan kan vara fängelse eller att bli frikänd.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Arbetstillstånd för arbetskraft utanför EU

Den som är medborgare i ett land utanför EU-området kan inte utan vidare börja arbete i Sverige. En sådan person måste först skaffa sig ett arbetstillstånd.

Du ansvarar för ett företag som bedriver forskning. Företaget söker personer med erfarenhet och spetskompetens inom ett specifikt område. Men sådana personer finns av någon anledning inte att rekrytera i Sverige. Du annonserar ut platsen i en internationell tidskrift som läses av den typ av forskare som du söker.

Du får in flera sökande till platsen. Efter ett antal intervjuer med olika kandidater bestämmer du dig för en sökande som är medborgare i ett asiatiskt land. Problemet är att du och den sökande måste starta en process för att söka arbetstillstånd i Sverige.

Arbetstillstånd – hjälp av experter

Att söka arbetstillstånd kräver expertkunnande. Du tar därför kontakt med en juridisk byrå som specialiserat sig på att bistå med att söka arbetstillstånd. Byråns jurister kan allt om migrationsrätt och har dessutom snabbspår till Migrationsverket. Men du får initiera processen med en ansökan som sedan skickas till din tilltänkta arbetstagare.

Den som söker arbetstillstånd måste fylla i ett stort antal uppgifter. Ansökan måste översättas till engelska eller till svenska. Den juridiska byrån granskar de uppgifter som skall bifogas till ansökan. Platsannonsen måste ha utformats korrekt och villkoren för anställningen måste överensstämma med svenska kollektivavtal. Den sökande måste kunna visa att han eller hon kan försörja sig på den lön som erbjuds. När ansökan är klar skickas den till Migrationsverket. Eventuella frågor eller begäran om kompletteringar handläggs av den juridiska byrån.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Privatdetektiv Stockholm – smakfull diskretion och klara svar

Har du en misstanke som känns lite för futtig för att belasta polisen med eller där det inte sker något brott i laglig mening? Att vara exempelvis otrogen är moraliskt förkastligt, men det är ingenting som bryter mot lagen. Tyvärr ser man att otrohet är vanligt förekommande och lika ofta så ser man också att en direkt konfrontation kan leda till fruktansvärda bråk och anklagelser som svartsjuka.

Det som krävs är bevis och genom att anlita en privatdetektiv i Stockholm så kan du skaffa exakt sådana och få klarhet i kring huruvida din partner har en affär – eller om dina misstankar är grundlösa.

Otrohetsaffärer och misstankar om sådana är lite av bread & butter för en privatdetektiv i Stockholm som dagligen tar sig an fall som rör just detta område. Detta gör också att det finns tydliga värden i att anlita en privatdetektiv i Stockholm som baserat på vana, erfarenhet och kunskap effektivt kan röja frågetecken och ge dig som beställare tydliga besked. Det kan räcka med lite klassisk övervakning för att se om din partners plötsliga vilja i att arbeta övertid är synonymt med att hen träffar en annan eller om de jobbresor som sker verkligen äger rum.

Du ges klarhet efter någon vecka

En privatdetektiv arbetar effektivt och gör detta på ett diskret sätt som gör att ingenting kan spåras tillbaka till dig. Du får, helt enkelt, tydliga svar på de frågor och misstankar som gnager inom dig. Har du fel så är det inte värre än så – har du däremot rätt så kan du fatta vidare beslut om er gemensamma framtid ska fortsätta eller om du ska vidare ensam.

De bevis som läggs fram kan även användas i samband med en skilsmässa och om en tvist i samband med en sådan tar vid – och då i syfte att visa att det finns ett klandervärt beteende från din partners sida som grund till varför ni ska gå skilda vägar. En privatdetektiv i Stockholm är ett lite bortglömt yrke – men som gör en enorm skillnad i det fördolda.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik