Om oss

Vi som ligger bakom den här sidan har ett brinnande intresse för juridik i alla dess former. Vi arbetar dels som jurister och dels även som advokater. Vi vill förmedla vår kunskap vidare och genom detta också ge svar på en hel del frågor som återkommer hos gemene man. Vår kunskap är din, om du fortsätter läsa de texter vi skriver.

Rätt och fel. Brott och straff. Vårt samhälle är uppbyggt kring lagar och regler och där vi redan vid födseln skriver under ett samhällskontrakt som vi förbinder oss att följa. Vi har både formella lagar och samtidigt också indirekta koder och regler som vi ska rätta oss efter. Det mesta av detta sker också naturligt. Genom vår uppfostran så vet vi vad som är rätt och vad som är fel i de allra flesta frågor.

Men, det finns även exempel på där gränserna mellan rätt och fel är väldigt otydliga och svåra att förhålla sig till. Vår ambition är att lysa upp dessa gråzoner och att, på ett pedagogiskt sätt, visa upp vad som gäller rent juridiskt i vissa ärenden.

Vi vill, helt enkelt, visa upp juridiken ur olika perspektiv och visa varför det är en så viktig del av våra liv. Vi älskar och brinner för dessa frågor. Förhoppningen är att denna kärlek och passion dels smittar av sig till dig som läsare och dels också lyser igenom i de texter som publiceras. Välkommen!