Vårt samhälle är uppbyggt kring lagar och regler. De flesta av dessa är givna och enkla att följa – andra är lite mer kluriga och svåra att bena ut vad som gäller kring. Juridik är något som hela samhället vilar på.

Den här sidan ska försöka ge svar på olika juridiska spörsmål och därigenom ge dig bättre förutsättningar att göra rätt – oavsett vad saken gäller. Välkommen.

Familjerätt


Familjerätt omfattar frågor som rör äktenskapet, samboskap, föräldrar och barn samt exempelvis arvsrätt. Det är ett juridiskt område som ofta beskrivs som ett av de tuffaste att arbeta inom.

Detta av den enkla anledningen att det ofta handlar om väldigt tuffa ärenden där medlemmar i en familj vänder sig mot varandra. Då det dessutom kan handla om att barn är inblandade så blir det ännu tydligare.

Familjerätt är ett juridisk område som kräver mycket av en jurist. Dels som sakkunnig och dels också som medmänniska där man fungerar nästan lika mycket som ett moraliskt stöd till den klient man företräder.

Vårdnadstvist


En vårdnadstvist inleds om en förälder stämmer den andre – som motsätter sig detta – i syfte om att få ensam vårdnad om de gemensamma barnen. Detta sker ofta i samband med en skilsmässa och oavsett vilket så handlar det om en stor känslomässig prövning där barnen i många fall kan fara illa.

Rent juridiskt, från rättens sida, så utgår man från att gemensam vårdnad är det bästa alternativet för barnen, men det finns naturligtvis situationer där detta inte alls stämmer. Varje fall prövas enskilt och som förälder i en vårdnadstvist så erbjuds man alltid – enligt lag – samarbetssamtal där man får hjälp med att hitta en lösning innan ärendet når Tingsrätten.

Advokatbyrå


En advokatbyrå drivs av en advokat – eller flera stycken – och hjälper klienter med olika juridiska och rättsliga frågor, dilemman och tvister. Delägarna i en advokatbyrå måste vara medlemmar – ledamöter – i Sveriges Advokatsamfund.

Det är även en skillnad mellan en advokat och en jurist. Advokat är en skyddad titel som endast får användas av jurister godkända av nämnda Advokatsamfund. Jurist är ingen skyddad titel utan den kan användas av egentligen vem som helst.

Därför kan det också fungera som en kvalitetsstämpel att välja en advokatbyrå i samband med något juridisk trångmål. Genom det så vet man att personerna anslutna till byrån har den kompetens som krävs för att man ska ges en bättre möjlighet att vinna det mål man driver.

Arvsrätt


Vem ska ärva vad i samband med att en närstående avlider? Vår arvsrätt ger tydliga svar gällande detta och fungerar därför som en tydlig mall att rätta sig efter.

Tyvärr så är det inte ovanligt med arvstvister och det kan, trots vår arvsrätt, vara svårt att reda ut vem som har rätt till vad – och i vilken ordning. Man kan därför med fördel ta juridisk hjälp med detta och kontakta en jurist eller en advokat som specialiserat sig på detta område.

Finns ett skrivet testamente så kan det i viss mån ställa sig över arvsrätten, men då det kommer till bröstarvingar så kan sådana inte testamenteras bort. Ett råd till exempelvis sambos är att man skriver ett testamente: det underlättar och minskar risken för tvister om någon avlider.

Arbetstillstånd


Personer från vissa länder måste ha ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Likaså måste även svenskar söka arbetstillstånd för att ges möjlighet att jobba i andra länder. Undantaget är inom EU där man kan söka arbete även utan ett arbetstillstånd. Även i Norge, Schweiz och i Liechtenstein är detta möjligt att göra.

Att söka ett arbetstillstånd gör man inte på plats i Sverige. Som utländsk medborgare så ska man först ha ett intyg från en arbetsgivare och det är sedan Migrationsverket som fattar beslut kring huruvida ett arbetstillstånd ges – eller om ansökan avslås.

Rent generellt så är det lättare att få ett arbetstillstånd i Stockholm om man besitter någon typ av specialkompetens – eller om det finns en uppenbar brist på personal inom yrket.

Dolda fel hus


Dolda fel i hus är något som många tvister idag handlar om. Man upptäcker som köpare efter en tid att någonting i den bostad man köpt inte alls stämmer med beskrivningen och vill av den anledningen ha ersättning – eller helt häva köpet.

Det finns emellertid kriterier för att fel ska räknas som ett dolt sådant. Ett av dessa är att det inte ska ha varit möjligt att upptäcka i samband med besiktningen och då av en besiktningsman. Ett annat är att felet inte ska ha varit förväntat i förhållande till huset ålder. Ett tak som aldrig blivit bytt på ett gammalt hus kan definitivt räknas som ett förväntat fel snarare än ett dolt om det skulle kollapsa.

Dolda fel i hus är ofta svåra att reda ut och man får ofta vara beredd på att det tar tid innan man rett ut vad som gäller rent juridiskt.