Misshandel – ett vanligt brott

Ett av de vanligare brotten i Sverige vad gäller brottmål handlar om en misshandel. Det sker årligen ungefär 80.000 anmälningar av detta brott i Sverige. Dessutom finns ett enormt mörkertal då många av misshandlar sker inom det egna hemmet och bakom stängda dörrar där exempelvis en man slår sin fru.

Dessa anmäls sällan, men att de förekommer råder det tyvärr inga tvivel om. Anledningen till att en sådan misshandel sällan anmäls ligger dels i sakens natur – man kan älska personen trots att han slår, man kanske har barn ihop och man kan intala sig själv att man själv bär skulden.

Dessutom så handlar det ofta om att ord står mot ord och att det, helt enkelt, kan bli svårt att bevisa att man blivit utsatt för en misshandel. Sker en sådan på en öppen och allmän plats så finns det ofta vittnen – sker den i hemmet så är det sällan någon som ser. Rådet i det sammanhanget är att man ser till att dokumentera skadorna: det går att få en gärningsman dömd även om det saknas vittnen.

Är du misstänkt för misshandel?

Det finns skillnader mellan en misshandel och en misshandel också. De 80.000 anmälningar som sker skiljer sig åt. En misshandel kan vara ringa och handla om en knuff eller ett måttat slag – men den kan även bedömas som grov och då kan man också riskera att hamna i fängelse i som minst 1 år och som mest 6 år. Är rubriceringen grov misshandel så har det handlar om en hänsynslöshet och en råhet som åsamkat allvarliga skador.

Om du exempelvis skulle hamna i handgemäng med en person ute i vimlet och bli misstänkt för misshandel – hur skulle du gå tillväga då? Frågan är retorisk, men ändå intressant och relevant sett till att dessa situationer de facto kan uppstå även om man inte aktivt söker dem. Ord kan sägas, en knuff kan förvandlas till en knytnäve i retur och någon kanske slår din kompis eller förolämpar din flickvän. Ibland brinner det till, vilket inte är en ursäkt utan en förklaring.

Välj offentlig försvarare

Rådet är att du tar hjälp. Om din misshandel kan innebära att du riskerar fängelse så har du rätt till en offentlig försvarare. Du har också rätt att välja vilken advokat du vill i det sammanhanget. Och, det är ett val att ta på allvar. Skillnaden mellan en skicklig advokat som offentlig försvarare och en sämre sådan kan vara fängelse eller att bli frikänd.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik