Aktieägaravtal – lös problem innan de inträffar

Om du äger ett företag tillsammans med andra, kan du riskera att få framtida problem. Ta hjälp av en expert på bolagsrätt och upprätta ett aktieägaravtal.

Du har utvecklat en produkt och affärsidé och du tänker starta ett eget bolag. Du ser en världsmarknad ligga och vänta framför dig, men du har ett aber. Du har inga likvida medel och du vill helst inte gå i borgen för banklån och inte heller pantsätta din egen villa.

Via goda vänner kommer du i kontakt med några personer som har gott om pengar. Du beskriver dina idéer och de förklarar sig intresserade av att satsa på ditt projekt. De beskriver sig som affärsänglar, men du blir snart varse att de inte bedriver någon välgörenhet.

Aktieägaravtal – reglerade villkor

En innovatör blir lätt förblindad av sina egna idéer. Förmenta välgörare i form av affärsänglar känner igen sådant. Ett projekt kräver oftast mycket mer kapital än vad en innovatör kan föreställa sig. För en investerare med gott om kapital är det lätt att föreslå en nyemission i ett sådant läge. Den innovatör som saknar kapital får gärna jobba, men ägarandelen kommer att krympa.

Ett aktieägaravtal är till för att reglera villkor. Och inte minst viktigt är det, om ägarna har olika bakgrund och funktion i ett bolag. En kapitalsvag ägare kan skyddas på olika sätt. Exempelvis kan aktieägaravtalet innehålla villkor som gör att framtida emissioner ska göras med aktier med olika röstvärde. Därigenom finns förutsättningar för innovatören att behålla maktbalansen i företaget.

Mer info kring aktieägaravtal kan du läsa här: aktieägaravtal.net

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik