Narkotikabrott och olika straffskalor

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige och döms man för grovt narkotikabrott kan det innebära fängelse i sju år. Men hur ser straffsatserna ut för de andra brotten?

I Sverige är det förbjudet enligt lagen att framställa, bearbeta, transportera, inneha, köpa och sälja narkotika. Det är också brottsligt att förmedla kontakter som kan leda till narkotikaaffärer, något som många tyvärr inte känner till. Ett mindre narkotikabrott, eller ringa som det heter på fackspråk, kan leda till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Hur hårt straffet blir beror också på om man tidigare har dömts för ett narkotikabrott. Döms man däremot till narkotikabrott av normalgraden får man fängelse i mellan sex månader och tre år. Anses brottet grovt döms man till fängelse i mellan två och sju år. Vid synnerliga grova narkotikabrott som exempelvis grov narkotikasmuggling blir straffet fängelse i mellan sex och tio år.

Viktigt att man begär en offentlig försvarare

Brukar man själv och innehar narkotika döms man oftast till böter då brottet anses som ringa. Men man kan även dömas till fängelse om man tidigare har dömts för ett narkotikabrott. Är man misstänkt för ett narkotikabrott är det därför viktigt att man med en gång begär en offentlig försvarare.

I de fall brottet man är misstänkt för kan ge mer än sex månaders fängelse brukar tingsrätten godkänna önskan, och det blir då staten som betalar för advokatkostnaden. Men har man en hemförsäkring brukar det ingå ett rättsskydd i den och då betalar försäkringsbolaget hela eller delar av advokatkostnaden. Läs vidare om narkotikabrott här: https://www.narkotikabrott.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Brott

Att lösa en svår situation

En skilsmässa kan vara en sorg eller en glädje men är alltid nödvändig för de vuxna parterna. Det svåraste brukar alla gånger vara då det finns gemensamma barn. Vårdnad är ett laddat ämne.

I en ideal värld skulle aldrig någon bli osams eller tvister uppstå. Den krassa verkligheten är tyvärr inte det minsta lik den ideala världen för det mesta. En separation medför nästan alltid att många känslor kommer upp till ytan och vädras, ibland ganska offentligt.

I allt detta finns det ofta barn som berörs. Många gånger lyckas vårdnadshavare hantera sina interna stridigheter så att barnen berörs minimalt, men inte alltid. Vuxna människor är inte alltid vuxna till sätt och till känslor. Ofta är detta ett övergående tillstånd men ibland kan det bli så illa att det är rimligt att överväga en vårdnadstvist.

Hur går en vårdnadstvist till?

En av parterna behöver ta kontakt med en advokat och det är också ett väldigt bra första steg. Att ventilera och få råd från någon professionell är en stor hjälp. Beslutar man att gå vidare ordnar ditt juridiska ombud så att korrekta handlingar upprättas och lämnas till tingsrätten.

En vårdnadstvist brukar innefatta en utredning gjord av socialnämnden. Det är också vanligt att man genomför intervjuer med människor i barnets närhet. Det är barnets bästa och barnets vilja som i första hand ska tas hänsyn till. Huvudregeln är att barnets bästa är delad vårdnad. Speciella omständigheter som kan motivera annat utfall bör dokumenteras noga redan innan rättegång. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: https://crescendolaw.se/