En advokat kunnig inom LVU tar hand om det som är svårt

Behöver du en advokat inom LVU? Har du råkat ut för att ditt barn har blivit omhändertaget utan att du vill det? Kanske har det skett även mot barnets vilja.

Det är alltid en svår sits när det handlar om barn som far illa. Det bedöms från fall till fall och man tittar noga på vad som skett. Hör du till dem som råkat ut för detta är du säkert uppgiven och förtvivlad. Är beslutet grundat på felaktigheter kan du få hjälp av en LVU-advokat.

När det handlar om tvång finns det givna regler som ska följas. Det första är att man alltid försöker se till barnets bästa. I alla lägen. Tyvärr förekommer misstag ibland. Det är då en advokat kan vara dig till hjälp. En LVU-advokat är specialist på att företräda dig.

En advokat med LVU som specialitet kan ge dig upprättelse

Det är alltså en advokat inom LVU du ska kontakta om du vill ha hjälp med att häva ett beslut om tvångsomhändertagande. LVU står för lagen om vård av unga. Den tillämpas om ett barn lever under så misära förhållanden att det behöver tas om hand. Ofta är det misshandel, sprit eller knark med i bilden.

Ibland kan det handla om att barnet skadar sig självt. Andra gånger att det blir skadat av en förälder eller vårdnadshavare. Även när det förekommer incest eller våldtäkter griper man in. Inga barn ska bli utsatta för allt detta, men tyvärr händer det. Dessa barn vill man skydda. Läs mer om LVU på den här hemsidan: https://www.lvuadvokat.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad

Barnets bästa vid vårdnadstvist

När föräldrar går skilda vägar står där helt plötsligt ett, eller flera, barn i ovisshet. Frågan om vem de ska bo med nu hägrar över dem. Ibland är den frågan enkel. Ibland är det precis tvärtom.

En mycket viktig sak att komma ihåg är att det alltid är barnens bästa som ska stå i centrum vid en skilsmässa. Det gäller såklart även var barnen ska bo och vem som ska vara vårdnadshavare. Eller vilka. Det bästa brukar oftast vara om båda föräldrarna kan fortsätta vara vårdnadshavare, såklart. Då kallas det för gemensam vårdnad. Men gemensam vårdnad kanske inte alltid fungerar. I särskilda fall kan den ena föräldern inte vara en bra förälder. I många fall handlar det om att man bosätter sig på olika orter och då landar frågan i var barnen ska bo.

Med eller utan domstol?

Om föräldrarna själva kan komma överens om vårdnaden så är det oftast det bästa. Då slipper vårdnadsfrågan hamna i domstol. Men om det ändå hamnar där så ska barnens bästa alltid tas i beaktande (precis som annars). Deras tankar och åsikter väger dock olika tungt beroende på ålder och mognadsgrad. Oftast är det så att ju äldre de är, ju mer har de att säga till om. Ett yngre barn kanske inte alltid på samma sätt kan se, att en förälder inte kan vara en lika bra vårdnadshavare. Där går domstolen in. Vid allvarliga fall, såsom våld och övergrepp, kan de till och med döma att föräldern blir fråntagen sin umgängesrätt – för barnets bästa i åtanke. Läs mer om vårdnad på denna sajt: vårdnadgöteborg.se

Hur erfaren en advokat är har stor betydelse

Det är inte ofta man behöver hjälp av en advokat, men när man väl gör det är det viktigt att man anlitar rätt slags advokat. Här följer några användbara tips på viktiga saker att tänka på.

Juridik är invecklat och det är omöjligt för en advokat att kunna läsa in sig på allt. Därför är de flesta advokater specialiserade på ett eller möjligtvis två rättsområden. Men för att bli en riktigt skicklig advokat behöver man även erfarenhet och regelbundet företräda klienter i rätten. Detta för att upprätthålla sin kunskap men även utveckla den. Advokatsamfundet har på sin hemsida en bra sökfunktion där man kan se hur mycket erfarenhet olika advokater har. Tyvärr finns det också advokater som åtar sig uppdrag inom många olika ämnen. Är det ett mindre komplicerat uppdrag kan det säkert fungera, men i andra fall ska man helst undvika sådana advokater.

Hitta en advokat

Enklaste sättet att hitta en advokat i Borlänge är genom att söka på nätet. På de olika juristbyråernas hemsidor kan man sedan hitta information om deras olika advokater och rättsområden. Första konsultationen med advokatbyrån brukar vara kostnadsfri och man får då beskriva sitt ärende. Det händer att advokater tackar nej till uppdrag på grund av tidsbrist, eller för att de kanske känner att de inte besitter tillräckliga kunskaper i ämnet. Det finns tyvärr också advokater som tackar ja till alltför många uppdrag, vilket kan få till följd att advokaten gör ett slarvigt jobb. En sådan advokat ska man byta ut så fort som möjligt.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Juridiskt stöd efter sexuella brott

Det finns många allvarliga brott. Våldtäkt är ett sådant. För dig som blivit utsatt för en våldtäkt finns det juridisk hjälp och stöd att få i samband med eventuellt rättsligt efterspel.

Din kropp. Ingen annans. Den människa som tror sig ha rätt att bestämma över din kropp och vad den ska utsättas för har inget stöd i lagen för detta alls. Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott och döms en person till fängelse för detta ska hen skaka galler i minst två år enligt lagen. Är brottet att betrakta som grovt är det minst fem år i fängelse som gäller. Många av de som anmäler en annan person för våldtäkt frustreras dock över att det är så svårt att få någon dömd. Ofta är det ord som står mot ord och konkret bevisning saknas. Det innebär dock såklart inte att en person som utsatts för en våldtäkt inte uppmanas anmäla detta till polisen. Tvärtom.

Du är aldrig ensam

Den som fallit offer för en våldtäkt behöver ofta stöd. Inte bara för att bearbeta den traumatiska upplevelsen, utan även i den juridiska process som förhoppningsvis följer efter den hemska händelsen. Det finns dock jurister som har särskild erfarenhet av att representera människor som utsatts för våldtäkter. De erbjuder ett stort stöd för dig i samband med att den rättsliga processen sätter igång efter din anmälan. En sak ska du komma ihåg om du varit med om ett samlag utan samtycke. Det är att du aldrig behöver stå ensam. Läs mer om våldtäkt på denna sida: våldtäkt.com

Publicerat den
Kategoriserat som Brott

Ta hjälp tidigt och det blir lättare att lösa vårdnadstvisten

Har ni svårt att komma överens om hos vem av er som ert gemensamma barn ska bo? Genom att tidigt vända sig till en familjerättsjurist kan man få hjälp med att lösa vårdnadstvistens problem.

En vårdnadstvist uppstår oftast i samband med en separation eller skilsmässa, och innebär att vårdnadshavarna har svårt att komma överens om viktiga saker rörande barnet. Konflikten kan handla om i vilken skola barnet ska gå, hur umgänget ska fördelas och hos vem av föräldrarna barnet ska bo. Men det kan även handla om andra viktiga saker, och ibland kan även den ena föräldern vilja ha ensam vårdnad om barnet. I Sverige anses det som regel bäst för barnet om båda föräldrarna har vårdnaden tillsammans. Men naturligtvis finns det undantag, som vid exempelvis misshandel och missbruk.

Domstolen ser till vad som är bäst för barnet och inte för föräldrarna

En vårdnadstvist är aldrig rolig, särskilt inte för barnet. Genom att tidigt i konflikten ta hjälp av en familjerättsjurist kan man ofta lösa tvisten genom medling och slipper då gå till domstol. Man kan även få hjälp med medling via socialtjänsten i den kommun man bor i. I svårare fall, då det är omöjligt att komma överens, måste vårdnadstvisten avgöras i domstol. En domstol ska alltid utgå från barnets bästa och bryr sig inte om vad föräldrarna tycker. Även om domstolen beslutar att gemensam vårdnad är det bästa för barnet behöver det inte betyda att barnet växelvis ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Läs mer om familjerätt på denna hemsida: familjerätthelsingborg.nu

Inför rätta igen

Ibland går det inte så bra i livet. Det är svårt att ändra vanor och byta ut sin gamla bekantskapskrets. Har du blivit insyltad i något kriminellt behöver du hjälp för att komma på rätt spår.

Rent akut är det så att du behöver en skicklig brottmålsadvokat. Var du än bor finns det sådana, som har lång vana vid att hjälpa till när någon blir anklagad för något kriminellt. Det kan vara så att du letar efter en brottmålsadvokat, då kan du kontakta en brottmålsadvokat i Helsingborg, som kan föra din talan om det blir aktuellt med rättegång. Du skulle ju helst byta omgivning, och inte umgås med folk som vill att du ska hänga med på dåligheter. Det är inte första gången heller, det här.

En saklig brottmålsadvokat anklagar dig inte

Det är rätten som dömer, inte advokaten. Tvärtom så ska en brottmålsadvokat se allt ur klientens synvinkel och leta upp förmildrande omständigheter. Kanske kände du dig tvingad till att delta i gängets aktiviteter, eller så har du en skuld som du kände att du måste betala. Anledningarna kan vara många, och advokaten lyssnar på dig.

Advokaten finns med från första förhöret och sedan ända in i domstolen, om det skulle behövas. Sverige har ett system med rättssäkerhet, så att den som anklagas för ett brott har rätt till en försvarare. Att ändra vanor, eller att säga nej till kumpaner, kan vara svårt. Kanske har de vanliga vännerna försvunnit, men det är faktiskt möjligt att byta spår, kanske flytta, och sedan återuppbygga tillitsfulla relationer med rätta sortens vänner.

Publicerat den
Kategoriserat som Brott

När man är oense om barnen

Att uppfostra ett barn sägs vara det svåraste som man kan göra. Ännu svårare är det om man försöker göra det tillsammans med någon man inte längre lever med eller har samma åsikter som.

För att uppfostra ett barn ska man inte bara tänka på att lära barnet om livet och att kunna klara sig själv utan man ska även skydda det mot skadligheter runt omkring. Och dessutom är det välkänt att barn gör inte som man säger utan som man gör, vilket innebär att man ska börja fundera över hur man gör själv också. Under tiden ska man arbeta, ta hand om hus och hem, ta hand om sin kropp genom träning, umgås med vänner och listan fortsätter. Har man dessutom separerat från barnets andra förälder och har oförenliga åsikter om barnet och dess uppfostran så kan det till slut bli omöjligt att fortsätta utan att ta hjälp av rätten.

Vad ensam vårdnad innebär

Om man har mycket olika åsikter om barnet eller om man anser att den andra föräldern är skadlig för barnet så kan man välja att försöka få vårdnaden om barnet. I många fall är det något som låter som att den ena föräldern kommer ta barnet helt och hållet från den andra, men att ha ensam vårdnad innebär inget annat än att man har rätt att fatta alla beslut om barnet. Den andra föräldern har fortfarande rätten att få träffa sitt barn, och det kan till och med vara varannan vecka. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: vårdnadstvistvarberg.se

Komplicerade följder av separationer

Bodelning handlar om att dela upp tillgångar och tillhörigheter mellan ett par som separerat. Det kan också röra sig om fördelningen efter ett dödsfall. Inte sällan behövs det extern hjälp.

Att separera eller skiljas är i regel alltid känslomässigt komplicerat. Men det finns fler faktorer som kan göra processen ännu mer infekterad. Det handlar om hur ni ska dela upp era tillhörigheter efter att ni bestämt er för att ni inte ska leva tillsammans. En sådan uppdelning är en juridisk process och kallas för bodelning. Hur bodelningen ska gå till är direkt beroende av vilket slags arrangemang ni har levt tillsammans under. Det är nämligen skillnad om ni varit sambos eller om ni varit gifta. Uppdelningen mellan sambos är betydligt svårare. Då handlar det om tillhörigheterna har köpts innan ni flyttade ihop, om ni köpt dem tillsammans eller vem som anses behöva dem mest.

Vid händelse av dödsfall

För ett gift par som skiljer sig gäller i regel att man delar på hälften av tillgångarna, oavsett om du ägt mer eller mindre än din partner när ni ingick äktenskap. Dock går det att justera utgången av uppdelningen genom att äktenskapsförord som i så fall ska ha ingåtts innan ni gift er. Vid dödsfall och arv är det dessutom barn och släktingar som kommer in i bilden. Det kan vara oerhört komplicerat att reda ut vem som ska ha vad. Det är definitivt att rekommendera att ni tar hjälp av en juridiskt kunnig person som kan bringa klarhet i vem som ska ha vad. Läs vidare om bodelning på denna hemsida: svenskbodelning.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Umgänge, underhåll och boende för barnen

Att ständigt bråka och slåss för barnens framtid tar på krafterna. När den ena parten motsätter sig allt kan man behöva anlita ett juridiskt ombud för att få hjälp och råd för barnens bästa.

Att vara förälder med någon annan är inte det lättaste. Man har olika åsikter, tankar och barnuppfostran, gärna baserat på den egna barndomen och uppväxten. Vad händer när kärleken och förhållandet fallerar? Samt att föräldrasamarbetet för barnen inte fungerar som man önskar – vad gör man då? Det är lätt att bli uppgiven och bara anpassa sig. Lämna över vårdnaden på den andra föräldern, eller slåss med näbbar och klor för att få träffa sina barn ett par timmar?
Att som förälder ta ett steg tillbaka i en hätsk process och se vad som är bäst för barnen är inget enkelt kliv. Ibland kan man behöva ha en utomstående part för att få hjälp. Första steget är att kontakta familjerätten för att få till ett samarbetssamtal mellan föräldrarna. Många gånger räcker det och lägger en grund för framtiden.

Vårdnadstvist – den juridiska vägen

Det är dock inte alltid familjerätten räcker till, och då kan det bli fråga om en rättsprocess i domstolen. Den rättsprocessen kallas för vårdnadstvist. Ska man driva en vårdnadstvist kan man välja att anlita ett juridiskt ombud som hjälp. Dock får man betala den kostnaden själv. Ibland finns det även rättshjälp att hämta via exempelvis hemförsäkringen. Det som är bra att veta är att domstolen bara tar hänsyn till det bästa för barnen och deras mående. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvisterstockholm.se

Narkotikabrott och olika straffskalor

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige och döms man för grovt narkotikabrott kan det innebära fängelse i sju år. Men hur ser straffsatserna ut för de andra brotten?

I Sverige är det förbjudet enligt lagen att framställa, bearbeta, transportera, inneha, köpa och sälja narkotika. Det är också brottsligt att förmedla kontakter som kan leda till narkotikaaffärer, något som många tyvärr inte känner till. Ett mindre narkotikabrott, eller ringa som det heter på fackspråk, kan leda till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Hur hårt straffet blir beror också på om man tidigare har dömts för ett narkotikabrott. Döms man däremot till narkotikabrott av normalgraden får man fängelse i mellan sex månader och tre år. Anses brottet grovt döms man till fängelse i mellan två och sju år. Vid synnerliga grova narkotikabrott som exempelvis grov narkotikasmuggling blir straffet fängelse i mellan sex och tio år.

Viktigt att man begär en offentlig försvarare

Brukar man själv och innehar narkotika döms man oftast till böter då brottet anses som ringa. Men man kan även dömas till fängelse om man tidigare har dömts för ett narkotikabrott. Är man misstänkt för ett narkotikabrott är det därför viktigt att man med en gång begär en offentlig försvarare.

I de fall brottet man är misstänkt för kan ge mer än sex månaders fängelse brukar tingsrätten godkänna önskan, och det blir då staten som betalar för advokatkostnaden. Men har man en hemförsäkring brukar det ingå ett rättsskydd i den och då betalar försäkringsbolaget hela eller delar av advokatkostnaden. Läs vidare om narkotikabrott här: https://www.narkotikabrott.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Brott