Juridiskt stöd efter sexuella brott

Det finns många allvarliga brott. Våldtäkt är ett sådant. För dig som blivit utsatt för en våldtäkt finns det juridisk hjälp och stöd att få i samband med eventuellt rättsligt efterspel.

Din kropp. Ingen annans. Den människa som tror sig ha rätt att bestämma över din kropp och vad den ska utsättas för har inget stöd i lagen för detta alls. Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott och döms en person till fängelse för detta ska hen skaka galler i minst två år enligt lagen. Är brottet att betrakta som grovt är det minst fem år i fängelse som gäller. Många av de som anmäler en annan person för våldtäkt frustreras dock över att det är så svårt att få någon dömd. Ofta är det ord som står mot ord och konkret bevisning saknas. Det innebär dock såklart inte att en person som utsatts för en våldtäkt inte uppmanas anmäla detta till polisen. Tvärtom.

Du är aldrig ensam

Den som fallit offer för en våldtäkt behöver ofta stöd. Inte bara för att bearbeta den traumatiska upplevelsen, utan även i den juridiska process som förhoppningsvis följer efter den hemska händelsen. Det finns dock jurister som har särskild erfarenhet av att representera människor som utsatts för våldtäkter. De erbjuder ett stort stöd för dig i samband med att den rättsliga processen sätter igång efter din anmälan. En sak ska du komma ihåg om du varit med om ett samlag utan samtycke. Det är att du aldrig behöver stå ensam. Läs mer om våldtäkt på denna sida: våldtäkt.com

Publicerat den
Kategoriserat som Brott

Ta hjälp tidigt och det blir lättare att lösa vårdnadstvisten

Har ni svårt att komma överens om hos vem av er som ert gemensamma barn ska bo? Genom att tidigt vända sig till en familjerättsjurist kan man få hjälp med att lösa vårdnadstvistens problem.

En vårdnadstvist uppstår oftast i samband med en separation eller skilsmässa, och innebär att vårdnadshavarna har svårt att komma överens om viktiga saker rörande barnet. Konflikten kan handla om i vilken skola barnet ska gå, hur umgänget ska fördelas och hos vem av föräldrarna barnet ska bo. Men det kan även handla om andra viktiga saker, och ibland kan även den ena föräldern vilja ha ensam vårdnad om barnet. I Sverige anses det som regel bäst för barnet om båda föräldrarna har vårdnaden tillsammans. Men naturligtvis finns det undantag, som vid exempelvis misshandel och missbruk.

Domstolen ser till vad som är bäst för barnet och inte för föräldrarna

En vårdnadstvist är aldrig rolig, särskilt inte för barnet. Genom att tidigt i konflikten ta hjälp av en familjerättsjurist kan man ofta lösa tvisten genom medling och slipper då gå till domstol. Man kan även få hjälp med medling via socialtjänsten i den kommun man bor i. I svårare fall, då det är omöjligt att komma överens, måste vårdnadstvisten avgöras i domstol. En domstol ska alltid utgå från barnets bästa och bryr sig inte om vad föräldrarna tycker. Även om domstolen beslutar att gemensam vårdnad är det bästa för barnet behöver det inte betyda att barnet växelvis ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Läs mer om familjerätt på denna hemsida: familjerätthelsingborg.nu

Inför rätta igen

Ibland går det inte så bra i livet. Det är svårt att ändra vanor och byta ut sin gamla bekantskapskrets. Har du blivit insyltad i något kriminellt behöver du hjälp för att komma på rätt spår.

Rent akut är det så att du behöver en skicklig brottmålsadvokat. Var du än bor finns det sådana, som har lång vana vid att hjälpa till när någon blir anklagad för något kriminellt. Det kan vara så att du letar efter en brottmålsadvokat, då kan du kontakta en brottmålsadvokat i Helsingborg, som kan föra din talan om det blir aktuellt med rättegång. Du skulle ju helst byta omgivning, och inte umgås med folk som vill att du ska hänga med på dåligheter. Det är inte första gången heller, det här.

En saklig brottmålsadvokat anklagar dig inte

Det är rätten som dömer, inte advokaten. Tvärtom så ska en brottmålsadvokat se allt ur klientens synvinkel och leta upp förmildrande omständigheter. Kanske kände du dig tvingad till att delta i gängets aktiviteter, eller så har du en skuld som du kände att du måste betala. Anledningarna kan vara många, och advokaten lyssnar på dig.

Advokaten finns med från första förhöret och sedan ända in i domstolen, om det skulle behövas. Sverige har ett system med rättssäkerhet, så att den som anklagas för ett brott har rätt till en försvarare. Att ändra vanor, eller att säga nej till kumpaner, kan vara svårt. Kanske har de vanliga vännerna försvunnit, men det är faktiskt möjligt att byta spår, kanske flytta, och sedan återuppbygga tillitsfulla relationer med rätta sortens vänner.

Publicerat den
Kategoriserat som Brott

När man är oense om barnen

Att uppfostra ett barn sägs vara det svåraste som man kan göra. Ännu svårare är det om man försöker göra det tillsammans med någon man inte längre lever med eller har samma åsikter som.

För att uppfostra ett barn ska man inte bara tänka på att lära barnet om livet och att kunna klara sig själv utan man ska även skydda det mot skadligheter runt omkring. Och dessutom är det välkänt att barn gör inte som man säger utan som man gör, vilket innebär att man ska börja fundera över hur man gör själv också. Under tiden ska man arbeta, ta hand om hus och hem, ta hand om sin kropp genom träning, umgås med vänner och listan fortsätter. Har man dessutom separerat från barnets andra förälder och har oförenliga åsikter om barnet och dess uppfostran så kan det till slut bli omöjligt att fortsätta utan att ta hjälp av rätten.

Vad ensam vårdnad innebär

Om man har mycket olika åsikter om barnet eller om man anser att den andra föräldern är skadlig för barnet så kan man välja att försöka få vårdnaden om barnet. I många fall är det något som låter som att den ena föräldern kommer ta barnet helt och hållet från den andra, men att ha ensam vårdnad innebär inget annat än att man har rätt att fatta alla beslut om barnet. Den andra föräldern har fortfarande rätten att få träffa sitt barn, och det kan till och med vara varannan vecka. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: vårdnadstvistvarberg.se

Komplicerade följder av separationer

Bodelning handlar om att dela upp tillgångar och tillhörigheter mellan ett par som separerat. Det kan också röra sig om fördelningen efter ett dödsfall. Inte sällan behövs det extern hjälp.

Att separera eller skiljas är i regel alltid känslomässigt komplicerat. Men det finns fler faktorer som kan göra processen ännu mer infekterad. Det handlar om hur ni ska dela upp era tillhörigheter efter att ni bestämt er för att ni inte ska leva tillsammans. En sådan uppdelning är en juridisk process och kallas för bodelning. Hur bodelningen ska gå till är direkt beroende av vilket slags arrangemang ni har levt tillsammans under. Det är nämligen skillnad om ni varit sambos eller om ni varit gifta. Uppdelningen mellan sambos är betydligt svårare. Då handlar det om tillhörigheterna har köpts innan ni flyttade ihop, om ni köpt dem tillsammans eller vem som anses behöva dem mest.

Vid händelse av dödsfall

För ett gift par som skiljer sig gäller i regel att man delar på hälften av tillgångarna, oavsett om du ägt mer eller mindre än din partner när ni ingick äktenskap. Dock går det att justera utgången av uppdelningen genom att äktenskapsförord som i så fall ska ha ingåtts innan ni gift er. Vid dödsfall och arv är det dessutom barn och släktingar som kommer in i bilden. Det kan vara oerhört komplicerat att reda ut vem som ska ha vad. Det är definitivt att rekommendera att ni tar hjälp av en juridiskt kunnig person som kan bringa klarhet i vem som ska ha vad. Läs vidare om bodelning på denna hemsida: svenskbodelning.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Umgänge, underhåll och boende för barnen

Att ständigt bråka och slåss för barnens framtid tar på krafterna. När den ena parten motsätter sig allt kan man behöva anlita ett juridiskt ombud för att få hjälp och råd för barnens bästa.

Att vara förälder med någon annan är inte det lättaste. Man har olika åsikter, tankar och barnuppfostran, gärna baserat på den egna barndomen och uppväxten. Vad händer när kärleken och förhållandet fallerar? Samt att föräldrasamarbetet för barnen inte fungerar som man önskar – vad gör man då? Det är lätt att bli uppgiven och bara anpassa sig. Lämna över vårdnaden på den andra föräldern, eller slåss med näbbar och klor för att få träffa sina barn ett par timmar?
Att som förälder ta ett steg tillbaka i en hätsk process och se vad som är bäst för barnen är inget enkelt kliv. Ibland kan man behöva ha en utomstående part för att få hjälp. Första steget är att kontakta familjerätten för att få till ett samarbetssamtal mellan föräldrarna. Många gånger räcker det och lägger en grund för framtiden.

Vårdnadstvist – den juridiska vägen

Det är dock inte alltid familjerätten räcker till, och då kan det bli fråga om en rättsprocess i domstolen. Den rättsprocessen kallas för vårdnadstvist. Ska man driva en vårdnadstvist kan man välja att anlita ett juridiskt ombud som hjälp. Dock får man betala den kostnaden själv. Ibland finns det även rättshjälp att hämta via exempelvis hemförsäkringen. Det som är bra att veta är att domstolen bara tar hänsyn till det bästa för barnen och deras mående. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvisterstockholm.se

Narkotikabrott och olika straffskalor

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige och döms man för grovt narkotikabrott kan det innebära fängelse i sju år. Men hur ser straffsatserna ut för de andra brotten?

I Sverige är det förbjudet enligt lagen att framställa, bearbeta, transportera, inneha, köpa och sälja narkotika. Det är också brottsligt att förmedla kontakter som kan leda till narkotikaaffärer, något som många tyvärr inte känner till. Ett mindre narkotikabrott, eller ringa som det heter på fackspråk, kan leda till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Hur hårt straffet blir beror också på om man tidigare har dömts för ett narkotikabrott. Döms man däremot till narkotikabrott av normalgraden får man fängelse i mellan sex månader och tre år. Anses brottet grovt döms man till fängelse i mellan två och sju år. Vid synnerliga grova narkotikabrott som exempelvis grov narkotikasmuggling blir straffet fängelse i mellan sex och tio år.

Viktigt att man begär en offentlig försvarare

Brukar man själv och innehar narkotika döms man oftast till böter då brottet anses som ringa. Men man kan även dömas till fängelse om man tidigare har dömts för ett narkotikabrott. Är man misstänkt för ett narkotikabrott är det därför viktigt att man med en gång begär en offentlig försvarare.

I de fall brottet man är misstänkt för kan ge mer än sex månaders fängelse brukar tingsrätten godkänna önskan, och det blir då staten som betalar för advokatkostnaden. Men har man en hemförsäkring brukar det ingå ett rättsskydd i den och då betalar försäkringsbolaget hela eller delar av advokatkostnaden. Läs vidare om narkotikabrott här: https://www.narkotikabrott.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Brott

Att lösa en svår situation

En skilsmässa kan vara en sorg eller en glädje men är alltid nödvändig för de vuxna parterna. Det svåraste brukar alla gånger vara då det finns gemensamma barn. Vårdnad är ett laddat ämne.

I en ideal värld skulle aldrig någon bli osams eller tvister uppstå. Den krassa verkligheten är tyvärr inte det minsta lik den ideala världen för det mesta. En separation medför nästan alltid att många känslor kommer upp till ytan och vädras, ibland ganska offentligt.

I allt detta finns det ofta barn som berörs. Många gånger lyckas vårdnadshavare hantera sina interna stridigheter så att barnen berörs minimalt, men inte alltid. Vuxna människor är inte alltid vuxna till sätt och till känslor. Ofta är detta ett övergående tillstånd men ibland kan det bli så illa att det är rimligt att överväga en vårdnadstvist.

Hur går en vårdnadstvist till?

En av parterna behöver ta kontakt med en advokat och det är också ett väldigt bra första steg. Att ventilera och få råd från någon professionell är en stor hjälp. Beslutar man att gå vidare ordnar ditt juridiska ombud så att korrekta handlingar upprättas och lämnas till tingsrätten.

En vårdnadstvist brukar innefatta en utredning gjord av socialnämnden. Det är också vanligt att man genomför intervjuer med människor i barnets närhet. Det är barnets bästa och barnets vilja som i första hand ska tas hänsyn till. Huvudregeln är att barnets bästa är delad vårdnad. Speciella omständigheter som kan motivera annat utfall bör dokumenteras noga redan innan rättegång. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: https://crescendolaw.se/