En advokat kunnig inom LVU tar hand om det som är svårt

Behöver du en advokat inom LVU? Har du råkat ut för att ditt barn har blivit omhändertaget utan att du vill det? Kanske har det skett även mot barnets vilja.

Det är alltid en svår sits när det handlar om barn som far illa. Det bedöms från fall till fall och man tittar noga på vad som skett. Hör du till dem som råkat ut för detta är du säkert uppgiven och förtvivlad. Är beslutet grundat på felaktigheter kan du få hjälp av en LVU-advokat.

När det handlar om tvång finns det givna regler som ska följas. Det första är att man alltid försöker se till barnets bästa. I alla lägen. Tyvärr förekommer misstag ibland. Det är då en advokat kan vara dig till hjälp. En LVU-advokat är specialist på att företräda dig.

En advokat med LVU som specialitet kan ge dig upprättelse

Det är alltså en advokat inom LVU du ska kontakta om du vill ha hjälp med att häva ett beslut om tvångsomhändertagande. LVU står för lagen om vård av unga. Den tillämpas om ett barn lever under så misära förhållanden att det behöver tas om hand. Ofta är det misshandel, sprit eller knark med i bilden.

Ibland kan det handla om att barnet skadar sig självt. Andra gånger att det blir skadat av en förälder eller vårdnadshavare. Även när det förekommer incest eller våldtäkter griper man in. Inga barn ska bli utsatta för allt detta, men tyvärr händer det. Dessa barn vill man skydda. Läs mer om LVU på den här hemsidan: https://www.lvuadvokat.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad