Barnets bästa i fokus

Det är en realitet i dagens samhälle att konflikter kan uppstå i vilken familj som helst. Oavsett orsak – oenighet, växande klyftor eller andra utmaningar – har föräldrarna det primära ansvaret. Om man väljer att bli förälder bör man alltid prioritera barnets välfärd. Men, som vi alla vet, kan meningsskiljaktigheter utvecklas till större problem, som separationer och till och med vårdnadstvister.

Om båda föräldrarna kommer överens om att en av dem ska ta hela ansvaret kan man få hjälp via socialkontoret för att överföra ensam vårdnad. Processen kräver att båda vårdnadshavarna är överens och deltar i ett möte för att bekräfta detta.

Från oenighet till juridisk process

Om samförstånd inte uppnås, kan fallet behöva gå vidare till en juridisk prövning. I de tragiska fall där våld eller andra allvarliga problem är orsaken till splittringen kan juridiskt stöd vara oumbärligt. Oftast täcks dessa kostnader av rättsskyddet i din hemförsäkring, men det finns även möjligheter till rättshjälp.

Lagen strävar alltid efter att sätta barnets bästa i främsta rummet, särskilt när vårdnadsfrågor diskuteras. Men vi måste komma ihåg att barnen är de verkliga förlorarna, fast i en situation de inte valt. Resultatet kan påverka dem under lång tid framöver.

När du står inför en konflikt

Om du hamnar i en tvist med ditt barns andra förälder om enskild vårdnad, kom ihåg vikten av att vara närvarande och engagerad i ditt barns liv. Det tjänar dig väl att alltid visa samarbetsvillighet och flexibilitet. Att vara aktivt delaktig i ditt barns liv och att prioritera dess bästa intressen är avgörande.

Familjekonflikter är komplexa och smärtsamma, särskilt när barn är inblandade. Men genom att alltid sätta barnets bästa i fokus kan vi navigera genom dessa svåra tider och hoppas på en ljusare framtid för alla inblandade.

Läs mer information samt tips för dig om vårdnadstvist på hemsida: ensamvårdnad.net

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad

En advokat kunnig inom LVU tar hand om det som är svårt

Behöver du en advokat inom LVU? Har du råkat ut för att ditt barn har blivit omhändertaget utan att du vill det? Kanske har det skett även mot barnets vilja.

Det är alltid en svår sits när det handlar om barn som far illa. Det bedöms från fall till fall och man tittar noga på vad som skett. Hör du till dem som råkat ut för detta är du säkert uppgiven och förtvivlad. Är beslutet grundat på felaktigheter kan du få hjälp av en LVU-advokat.

När det handlar om tvång finns det givna regler som ska följas. Det första är att man alltid försöker se till barnets bästa. I alla lägen. Tyvärr förekommer misstag ibland. Det är då en advokat kan vara dig till hjälp. En LVU-advokat är specialist på att företräda dig.

En advokat med LVU som specialitet kan ge dig upprättelse

Det är alltså en advokat inom LVU du ska kontakta om du vill ha hjälp med att häva ett beslut om tvångsomhändertagande. LVU står för lagen om vård av unga. Den tillämpas om ett barn lever under så misära förhållanden att det behöver tas om hand. Ofta är det misshandel, sprit eller knark med i bilden.

Ibland kan det handla om att barnet skadar sig självt. Andra gånger att det blir skadat av en förälder eller vårdnadshavare. Även när det förekommer incest eller våldtäkter griper man in. Inga barn ska bli utsatta för allt detta, men tyvärr händer det. Dessa barn vill man skydda. Läs mer om LVU på den här hemsidan: https://www.lvuadvokat.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad