Vårdnadstvist kan vara en tråkig procedur

Vårdnadstvist är aldrig någon situation som bidrar till glädje. Det är ju som namnet låter påskina en tvist där flera parter är oense om hur saker ska lösas.

För att du ska klara av allt som det innebär att vara inblandad i en vårdnadstvist behöver du en erfaren jurist eller advokat vid din sida. Det första du gör är att anlita en sådan så du inte behöver gå in i den här smått ovana situationen utan att veta vad du ska säga eller hur du ska bete dig.

Att sitta inför tingsrätten kan vara en omvälvande upplevelse. Att vara där för att du kämpar om att få vårdnaden om ditt barn kan vara riktigt uppslitande. I en sådan situation kan det vara svårt att vara konkret och uttala sig på ett sätt som är till din fördel på ett rent juridiskt sätt.

Vårdnadstvist för ensam eller gemensam vårdnad

Det är vanligt att man beslutar om att föräldrar eller partners ska ha en gemensam vårdnad. Man gör allt som är möjligt för att det lilla barnet eller ungdomen ska ha det bra i samband med att den här situationen uppstått. Om den ena parten inte är kapabel att sköta om ett barn blir det istället ensam vårdnad.

Det finns tillfällen då ingen av föräldrarna eller vårdnadshavarna är kapabel att ta hand om ett barn och då blir det sociala som får ta över. Man letar då upp en fosterfamilj som kan fungera tills allt löst sig. Men så långt det är möjligt ska barnet bo kvar hos åtminstone en av föräldrarna.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik