Att lösa en svår situation

En skilsmässa kan vara en sorg eller en glädje men är alltid nödvändig för de vuxna parterna. Det svåraste brukar alla gånger vara då det finns gemensamma barn. Vårdnad är ett laddat ämne.

I en ideal värld skulle aldrig någon bli osams eller tvister uppstå. Den krassa verkligheten är tyvärr inte det minsta lik den ideala världen för det mesta. En separation medför nästan alltid att många känslor kommer upp till ytan och vädras, ibland ganska offentligt.

I allt detta finns det ofta barn som berörs. Många gånger lyckas vårdnadshavare hantera sina interna stridigheter så att barnen berörs minimalt, men inte alltid. Vuxna människor är inte alltid vuxna till sätt och till känslor. Ofta är detta ett övergående tillstånd men ibland kan det bli så illa att det är rimligt att överväga en vårdnadstvist.

Hur går en vårdnadstvist till?

En av parterna behöver ta kontakt med en advokat och det är också ett väldigt bra första steg. Att ventilera och få råd från någon professionell är en stor hjälp. Beslutar man att gå vidare ordnar ditt juridiska ombud så att korrekta handlingar upprättas och lämnas till tingsrätten.

En vårdnadstvist brukar innefatta en utredning gjord av socialnämnden. Det är också vanligt att man genomför intervjuer med människor i barnets närhet. Det är barnets bästa och barnets vilja som i första hand ska tas hänsyn till. Huvudregeln är att barnets bästa är delad vårdnad. Speciella omständigheter som kan motivera annat utfall bör dokumenteras noga redan innan rättegång. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: https://crescendolaw.se/