Narkotikabrott och olika straffskalor

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige och döms man för grovt narkotikabrott kan det innebära fängelse i sju år. Men hur ser straffsatserna ut för de andra brotten?

I Sverige är det förbjudet enligt lagen att framställa, bearbeta, transportera, inneha, köpa och sälja narkotika. Det är också brottsligt att förmedla kontakter som kan leda till narkotikaaffärer, något som många tyvärr inte känner till. Ett mindre narkotikabrott, eller ringa som det heter på fackspråk, kan leda till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Hur hårt straffet blir beror också på om man tidigare har dömts för ett narkotikabrott. Döms man däremot till narkotikabrott av normalgraden får man fängelse i mellan sex månader och tre år. Anses brottet grovt döms man till fängelse i mellan två och sju år. Vid synnerliga grova narkotikabrott som exempelvis grov narkotikasmuggling blir straffet fängelse i mellan sex och tio år.

Viktigt att man begär en offentlig försvarare

Brukar man själv och innehar narkotika döms man oftast till böter då brottet anses som ringa. Men man kan även dömas till fängelse om man tidigare har dömts för ett narkotikabrott. Är man misstänkt för ett narkotikabrott är det därför viktigt att man med en gång begär en offentlig försvarare.

I de fall brottet man är misstänkt för kan ge mer än sex månaders fängelse brukar tingsrätten godkänna önskan, och det blir då staten som betalar för advokatkostnaden. Men har man en hemförsäkring brukar det ingå ett rättsskydd i den och då betalar försäkringsbolaget hela eller delar av advokatkostnaden. Läs vidare om narkotikabrott här: https://www.narkotikabrott.nu/