Arvstvister – När familj och förmögenhet står på spel

Vad är det som driver människor till att utlösa arvstvist? Skälen kan vara många och komplexa. När en nära anhörig går bort, upplever vi en naturlig sorg som genomsyrar oss. Denna sorg kan vara svår att hantera, och när arvets fördelning står i fokus kort efter begravningen kan det leda till känslan av att vara orättvist behandlad.

Frågorna börjar dyka upp: Varför ska den eller den ärva den specifika egendomen? Varför kan jag inte få ärva bilen, sommarstugan, villan, husvagnen – eller ta en större del av den ekonomiska förmögenheten som lämnats efter? Tankarna blir distraherande, och förmågan att tänka klart och objektivt sviktar. Det är ofta i detta skede som en arvstvist tar sin början. Men konflikten kan också bero på att en person faktiskt har rätt till en viss del av arvet, och andra nära släktingar har svårt att acceptera detta.

Det är inte ovanligt att arvstvister uppstår när det finns ett skrivet testamente. När det är dags att fördela den avlidnes tillgångar, finns det lagar och regler som styr förfarandet och bestämmer vem som har rätt att ärva och i vilken ordning.

Testamentet som avgör arvskonflikten

I arvssammanhang följer vi normalt sett arvsrätten, som är en uppsättning regler som reglerar hur tillgångar fördelas. Arvsrätten är dock inte alltid enkel att förstå för lekmän, och missförstånd kan uppstå. Dessa missförstånd kan vara en stark drivkraft bakom en arvstvist. Om det dessutom finns ett skriftligt testamente sätts arvsrätten delvis ur spel. En avliden person som har skrivit ett testamente kan nämligen själv bestämma hur tillgångarna ska fördelas, vilket ibland kan leda till att personer som enligt arvsrätten har rätt att ärva blir utan.

Ett testamente kan i princip utesluta alla släktingar utom bröstarvingar, som alltid har rätt att ärva en viss del. Det är viktigt att poängtera två saker:

  • Ett testamente, så länge det är skriftligt, undertecknat av en jurist och bevittnat, kan vara anledningen till en arvstvist.
  • Ett testamente är ändå bra att ha, eftersom det tydligt visar hur den avlidne ville att förmögenheten skulle fördelas. Av denna anledning är det klokt att överväga att skriva ett testamente, eftersom det representerar din sista vilja, som måste respekteras oavsett innehåll.

För att minska risken för arvstvister och säkerställa att din sista vilja respekteras, är det klokt att konsultera en jurist som är specialiserad på arvsfrågor. En erfaren jurist kan erbjuda hjälp med en arvstvist för att ni tillsammans ska kunna formulera ett tydligt och juridiskt bindande testamente som minimerar risken för konflikter bland dina efterlevande.

Publicerat den
Kategoriserat som Arvstvist