När blir man misstänkt för brott?

När någon är misstänkt för ett brott utreds det av en förundersökningsledare. Detta kan vara polis eller en åklagare, beroende på hur allvarligt brottet är.

Personer med anknytning till brottet kallas under förundersökningen, eller brottsutredningen, till förhör. Om brottet innebär en risk att den skyldige döms till ett annat straff än böter eller villkorlig dom så har den misstänkte rätt till en offentlig försvarare. Detta kan även gälla om det finns särskilda skäl eller personliga förhållanden. Den som vill ha en offentlig försvarare under förundersökningen ska kontakta den som är ansvarig för brottsutredningen.

Har man rätt till en offentlig försvarare har man också rätt att välja vilken advokat man vill anlita. En försvarsadvokat är ett stort stöd under förhören för den som är misstänkt för brott. Försvarsadvokaten kan ge råd om vilka frågor som bör besvaras och när det kan vara bättre att avstå från att svara på frågorna. Att inte besvara frågor under ett förhör får aldrig ses som ett erkännande.

När förundersökningen är klar informeras den som är misstänkt för brott

Det är under brottsutredningen som det kan framkomma vem som är misstänkt för brott. Personen som misstänks delges misstanke och har då rätt att ta del av allt material som framkommit. Den misstänkte kan då, tillsammans med sin advokat, gå igenom materialet och begära att polisen ska utföra fler utredningsåtgärder. En sådan åtgärd kan vara att kalla in och förhöra fler vittnen.

Förundersökningsledaren avgör om man ska vidta fler åtgärder. Att ha en erfaren försvarsadvokat vid sin sida är en styrka och kan bidra till att man blir frikänd eller får ett mildare straff. Försvararen är med under rättegången och kan vara den som överklagar en dom vid tingsrätten. Domstolen avgör vid rättegången hur stor del av advokatkostnaderna som den misstänkta personen ska betala själv.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik